V HARMONIJI IN RAVNOVESJU ZDRAVJA

ŽIVIMO ZDRAVO Z NARAVO – ZA KVALITETNO ŽIVLJENJE

za boljše telesno, duševno in duhovno zdravje

UMETNOST SRCA

Podarjamo s srcem

Umetnost je hrana za našo dušo. Nastaja preko raznolikega in svojevrstnega izražanja umetnikov, ki nam s svojim izdelkom posredujo energijsko sporočilo. Spodbujajmo svojo kreativnost in kreativnost drugih ter podarjajmo s srcem – sebi in drugim – darila, pripravljena z ljubeznijo.

Oglejte si tudi članke Biosana Living

Scroll to Top